Temple Jewels

Det finns en hel del spel att välja på i kategorin matcha-3 spel. I dessa spel ska du sätta ihop rader av likadana symboler. I Temple Jewels gäller det att para ihop olika ädelstenar och klara nivån inom en begränsad tid. Försök ta dig igenom alla nivåerna. Det blir svårare ju högre upp i hierarkin du kommer, men genom att kombinera olika ädelstenar kan du få tillgång till hjälpande krafter.

Alla spel där du ska matcha ihop olika saker är ganska lugna och mysiga att spela. Det krävs inte för mycket tankeverksamhet, men inte heller något planlöst tryckande. Temple Jewels bjuder på ett litet annorlunda spel. I varje nivå ska du få ihop så många lika ädelstenar som möjligt och det gör du genom att markera en ädelsten som du vill flytta på och sedan klicka på den ädelstenen du vill byta med. Ädelstenarna måste befinna sig bredvid varandra för att kunna byta plats. En rad måste bestå av minst tre lika och då försvinner de och ersätts av nya. Målet för varje nivå är att lyckas få bort de ädelstenar som ligger i en blå ram. När alla blå ramar är bortrensade är nivån avklarad.